Gmina Dopiewo systematycznie pozyskuje środki na wsparcie zadań związanych z ochroną i kształtowaniem przyrody. W naborze prowadzonym w roku 2018, Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie na kolejne etapy prac w zakresie rewaloryzacji zabytkowego parku w Skórzewie oraz terenów zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce. Łączna kwota dotacji wyniosła 25.250,00 zł przy wartości obu zadań 51.359,06 zł. Kwota dotacji została wykorzystana na wykonanie montażu wiązań elastycznych  zabezpieczających korony drzew w Parku w Skórzewie i w Dąbrówce oraz na wykonanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach starszych w parku w Dąbrówce.

 

Zakres wykonanych prac na terenie parku zabytkowego w Skórzewie:

  • prace pielęgnacyjne przy 15 sztukach drzew starszych zakwalifikowanych do zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od stanu zdrowotnego drzew po okresie zimowym;
  • montaż wiązań elastycznych zabezpieczających korony 8 drzew;
  • pielęgnację 42 drzew posadzonych w latach 2015-2017.

 

Zakres wykonanych prac na terenie zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce:

  • montaż wiązań elastycznych zabezpieczających korony 29 drzew (aleja na skarpie, dz. nr 73),
  • usunięcie 2 szt. drzew (Klon zwyczajny, lipa drobnolistna, działka o nr ewid. 76),
  • pielęgnację 29 drzew posadzonych w latach 2015-2017 (ul. Lipowa  - dz. 66 i aleja na skarpie – dz. 73),

 

Wykonane prace znacząco przyczynią się do podniesienia walorów przyrodniczych, estetycznych i użytkowych zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce oraz zabytkowego parku w Skórzewie. Podniesione zostanie bezpieczeństwo użytkowania tych ogólnodostępnych obiektów.

 

Przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Skórzewie. Etap IV”

oraz „Rewaloryzacja terenów zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce. Etap IV”

zrealizowano przy wsparciu finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.