Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ulicy Wysokiej w Dopiewie. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

PDF icon Dopiewo ul. Wysoka

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana wersja projektu uwzględniająca możliwe do zrealizowania zmiany.

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie od 26.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

na adres mailowy miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Opinia Starosty Poznańskiego dotycząca geometrii drogi - PDF icon 2018-09-06_starosta_geometria.pdf

Kontakt:

Mirosław Stempniak
Urząd Gminy Dopiewo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

 

Konsultacje drogowe