W dniu 20 września 2018 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 416 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2019 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 20 września 2018 r.  do dnia 4 października 2018 r. w formie  zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2019 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

PDF icon projekt_uchwaly_program_wspolpracy_2019.pdf

PDF icon formularz_do_zglaszania_uwag_na_2019.pdf

Formularze do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

ngo