Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ulicy Cisowej w Skórzewie. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana wersja projektu uwzględniająca możliwe do zrealizowania zmiany.

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie od 20.09.2018 r. do 4.10.2018 r.

  • na adres mailowy dominika.jurga@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Dominika Jurga
Urząd Gminy Dopiewo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
dominika.jurga@dopiewo.pl