Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja dwóch schematów oznakowania osiedla Nickel w Dąbrówce. Uwagi i zapytania będzie można przedstawiać na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 17.09.2018 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce na ul. Malinowej 41, na które serdecznie zapraszamy.

Na rysunkach znaki istniejące przedstawiono w grafice czarno-białej, a znaki projektowane w grafice kolorowej.

Projekt I przedstawia oznakowanie B-43 (strefa ograniczonej prędkości 30 km/h) całej części osiedlowej (drogi wewnętrzne) wraz z ulicą Komornicką, która jest drogą publiczną gminną.

Projekt II przedstawia oznakowanie B-43 (strefa ograniczonej prędkości 20 km/h) części osiedlowej w obrębie dróg wewnętrznych, droga publiczna gminna – ulica Komornicka – została oznakowana znakiem B—33 (ograniczenie prędkości do 30km/h).

W strefie ograniczonej prędkości (B-43) skrzyżowania są równorzędne (pierwszeństwo prawej ręki).

Wyjazd z drogi wewnętrznej (D-47), ze strefy ruchu (D-53) i ze strefy zamieszkania (D-41) jest włączeniem do ruchu (nie ma pierwszeństwa).

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani konsultacjami.

Jak można wziąć udział:

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.09.2018 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce na ul. Malinowej 41.

Kontakt:

Dominika Jurga
Urząd Gminy Dopiewo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
dominika.jurga@dopiewo.pl

Data wydarzenia: 
Od 2018-09-17 18:00 do 2018-09-18 17:55