Gmina Dopiewo przekroczyła w czerwcu 2018 r. kolejny próg ilościowy. Urzędowa ewidencja doniosła nam, że miesiąc ten zamknęliśmy wynikiem: 25 015 osób zameldowanych na stałe. Biorąc pod uwagę całą populację gminną, należy do tej liczby dodać kilka tysięcy osób zamieszkujących na terenie Gminy bez meldunku. Gmina Dopiewo zajmuje 2 miejsce w Polsce pod względem dynamiki wzrostu liczby mieszkańców.

W ciągu 23 lat, których dotyczą prezentowane przez nas dane, liczba mieszkańców niemal się potroiła. W 1995 r. Gmina Dopiewo liczyła 9093 mieszkańców. Nie tylko liczba mieszkańców wzrosła na przestrzeni czasu, ale i liczebność populacji każdego z 11 sołectw. „Pierwsza trójka” 1995 r. to: Dopiewo (2558), Konarzewo (1353) i Skórzewo (1312). Żadnej z pozostałych miejscowości nie zamieszkiwało więcej niż 800 mieszkańców. „Pierwsza trójka” 2018 r. to: Skórzewo (7001), które przesunęło się o 2 pozycje, Dąbrówka (3933), która awansowała z 10 pozycji oraz Dopiewo (3395), które odnotowało spadek o 2 oczka.

Ciekawie przedstawiają się wzrosty dla poszczególnych sołectw i miejscowości (patrz: ilustracje z wykresami - najpierw dla 11 sołectw, potem dla wszystkich wsi, których jest 20). Warto zauważyć, że liczba mieszkańców Dąbrówki (rekordzistki pod względem dynamiki) wzrosła ponad 23-krotnie, Skórzewa – niemal 5,5-krotnie, Dąbrowy – 4-krotnie, Gołusek – 3,5-krotnie, a Palędzia około 3-krotnie.  Wyraźnie widoczne są również wzrosty, dotyczące wsi sołectwa Więckowice – Pokrzywnicy i Drwęsy. Pokrzywnica licząca w 1995 r. 19 mieszkańców, dziś ma ich 203 (prawie 11 razy więcej). Z kolei Drwęsę, liczącą w 1995 r. 14 mieszkańców, dziś zamieszkuje 148 osób (7,5 razy więcej).

Pierwsze wyraźne skoki w liczbie mieszkańców, od których rozpoczęły się jej regularne roczne wzrosty, miały miejsce w przypadku obecnych liderów gminnego zestawienia: dla Skórzewa w latach 2000 – 2003, i dla Dąbrówki w latach 2002 – 2004. W przypadku pozostałych miejscowości wzrosty nie prezentują się już tak spektakularnie, co nie znaczy, że nie miały miejsca. Lider zestawienia sprzed 23 lat, będący siedzibą władz samorządowych i „stolicą” Gminy zwiększył swoją populację o ponad 30%. Konarzewo będące wiceliderem zestawienia 2 dekady temu, dziś zamieszkuje o 40% więcej osób. Podobnie, jak w przypadku małego Trzcielina. Podwoiły liczbę swoich mieszkańców sołectwa Zakrzewo i Dopiewiec.

Tradycyjnie, przy okazji tematu, przypominamy niezameldowanym mieszkańcom Gminy Dopiewo, że meldunek na stałe jest jedną z form wskazania fiskusowi miejsca zamieszkania. W ślad za tym wskazaniem niemal 40% podatku (PIT) ma szansę trafić do gminy, którą podajemy jako miejsce zamieszkania. Inną formą jest wskazanie w PIT adresu o miejscu zamieszkania w Gminie Dopiewo, bez zmiany meldunku. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój infrastruktury i przygotowanie interesującej oferty oświatowej, kulturalnej i sportowej dla mieszkańców. W ostatnich latach, dzięki Państwa decyzjom dotyczącym wskazania Gminy Dopiewo jako miejsca zamieszkania w deklaracji podatkowej, budżet gminny, wzrastał, rok do roku, o kilka milionów. Meldujmy się, bo warto! Wskazujmy w PIT Gminę Dopiewo jako miejsce zamieszkania! Bądźmy GIT z PIT!

Adam Mendrala,

Wykresy: Michał Juskowiak, Adam Mendrala

PDF icon liczba-mieszkancow-gminy-dopiewo-wykresy.pdf