Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. 

PDF icon Ogłoszenie.pdf

PDF icon decyzja.pdf