Droga wzdłuż torów i Zintegrowane Węzły Przesiadkowe to kluczowe inwestycje Gminy Dopiewo, które zostaną zrealizowane w tym roku. Łączna ich wartość wynosi ponad 19,25 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść blisko 13,9 mln zł.

O drodze wzdłuż torów, stanowiącej alternatywę dla istniejącego układu komunikacyjnego, mówiło się w Gminie Dopiewo od wielu lat. Dziś możemy obserwować postęp prac na pierwszym jej odcinku: Dąbrówka – Palędzie.

Węzły przesiadkowe mają powstać w Palędziu i w Dopiewie. Poprawią funkcjonalność i estetykę okolic stacji, gdzie powstaną m.in.: parkingi typu„park & ride”, wiaty rowerowe, info-kioski, ławki, lampy i tablice informacyjne. Mają także zachęcić do podróżowania koleją i przesiadania się z samochodu na pociąg. Po wdrożeniu projektu „Poznańska Kolei Metropolitalnej”, co ma nastąpić już w połowie tego roku, pociągi mają kursować do Poznania i z Poznania częściej i szybciej. Zmiany preferencji podróżujących są przyjazne środowisku i odciążą drogi przepełnione w godzinach szczytu.

Budowy mają zakończyć się w tym roku. Zdjęcia zostały wykonane w połowie kwietnia 2018 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020

belka samorzad kolor

AM, fot. Beata Spychała