Ojciec Marian Żelazek - urodzony w Palędziu misjonarz, który za pomoc trędowatym, działalność misyjną i oświatową w Indiach został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 

       

Przyszedł na świat 30.01.1918 r. Był siódmym z szesnaściorga dzieci w rodzinie włościańskiej Stanisława i Stanisławy (z Szymkowiaków) Żelazków.  Został ochrzczony 10.02.1918 r.  w Kościele w Skórzewie. Pierwsze 8 lat życia spędził w Palędziu. Szkołę podstawową rozpoczął w Dopiewcu i kontynuował w Poznaniu, gdzie Żelazkowie przeprowadzili się w 1926 r. Potem uczęszczał do gimnazjum misyjnego w Górnej Grupie pod Grudziądzem. W 1937 r. rozpoczął nowicjat w seminarium duchownym w Chludowie, u werbistów. Pierwsze śluby zakonne złożył 4.09.1939 r., tuż po wybuchu II wojny światowej. 

Większość okupacji spędził w obozach. Po aresztowaniu 20.05.1940 r. został osadzony w Forcie VII w Poznaniu, skąd trafił do Dachau, gdzie przebywał do wyzwolenia obozu do 29.04.1945 r., a pięć miesięcy  w 1941 r.,  spędził w obozie w Gusen. 

Po wojnie studiował w Rzymie w Instytucie Anselmianum. Święcenia kapłańskie przyjął 18.09.1948 r. Pracę misyjną rozpoczął 21.03.1950 r. w Indiach, gdzie przez 25 lat pracował wśród Adiwasów w dżungli. 

Organizował m.in. placówkę misyjną w Bondamuda. Od 1.06.1975 r., przez długie lata, pomagał trędowatym w  Purii nad Zatoką Bengalską, gdzie zmarł 30.04.2006 r.

Poświęcenie i działalność Ojca Mariana Żelazka zostały docenione. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI zgłosił misjonarza w 2002 r. do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Ojciec Marian Żelazek otrzymał: Medal im. Karola Marcinkowskiego (2000 r.), Statuetkę „Złotego Hipolita” (2002 r.), Medal Polonia Mater Nostra Est (2003 r.), Nagrodę im. Sérgio Vieira de Mello (2005 r.) i Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania (2005 r.).

Misjonarz, podczas wizyty w kraju, 12.08.2002 r. odwiedził Gminę Dopiewo. 

Miejsca związane z misjonarzem - na terenie Gminy Dopiewo:
 

LEGENDA do mapy powyżej:

 1. W pobliżu tej tablicy, między dzisiejszą ul. Ojca Mariana Żelazka a ul. Nową, stał dom rodzinny, w którym urodził się misjonarz. Dom nie zachował się do czasów współczesnych.
 2. Kościół pw. św. Marcina i św. Wincentego w Skórzewie – miejsce chrztu przyszłego misjonarza w 1918 r.
 3. Krzyż z tablicą pamiątkową u zbiegu ul. Słonecznej i ul. Nowej, w Palędziu.
 4. Tablica pamiątkowa na murze Świetlicy Wiejskiej w Palędziu, przy ul. Leśnej 17, odsłonięta 12.08.2007 r., z okazji piątej rocznicy wizyty Ojca M. Żelazka. 
 5. Głaz pamiątkowy przy skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Ojca M. Żelazka w Palędziu, odsłonięty, 14.09.2008 r. Miejsce organizacji corocznych uroczystości Towarzystwa Pamięci Ojca Mariana.
 6. Rondo w Skórzewie przy ul. Poznańskiej i ul. Kolejowej zyskało Patrona – Ojca Mariana Żelazka w 2018 r. 
 7. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach - miejsce spotkania z seniorami w 2002 r.
 8. Szkoła Podstawowa w Dopiewcu przy ul. Szkolnej. Miejsce rozpoczęcia edukacji.
 9. Wizyta Ojca Mariana Żelazka w Urzędzie Gminy w Dopiewie, 2002 r.
Słowniczek:

Werbiści - misjonarze, głoszący ewangelię. Historia zgromadzenia sięga 1875 r. Pracują w kilkudziesięciu krajach na 6 kontynentach. Obecni w Polsce od 1920 r. , przy czym utworzenie Prowincji Polskiej przypada na 1935 r.

Fort VII – podczas II wojny światowej, w okresie okupacji niemieckiej, obóz zagłady działający na terenie Fortu VII Twierdzy Poznań.

Adiwasi – rdzenna ludność Indii, plemiona koczownicze, mówiące różnymi językami

Leprozoria – kolonie trędowatych, współcześnie nadal istnieją w Indiach.

Trąd – choroba zakaźna, napiętnowana społecznie

OFICJALNE LOGO Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN

 

  Pamiątkowy wpis Ojca Mariana Żelazka w kronice Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z 2002 roku

  Wizyta Ojca Mariana Żelazka w Urzędzie Gminy Dopiewo w 2002 roku.

  Na zdjęciu obok misjonarza Wójt Gminy Dopiewo Andrzej Strażyński (1993-2010) oraz kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Jan Adam Wasielewski.

  O. M. Żelazek

  Pamiątka z podpisem o. Mariana Żelazka, przekazana uczestnikom spotkania w Palędziu 12.08.2002 r. Egzemplarz z archiwum Marii Popowskiej.

   

  Podpisy do zdjęć poniżej

  1. Ojciec M. Żelazek w miejscu, w którym stał dom rodzinny Żelazków - Palędzie, ul. Nowa.
  2. Spotkanie O. M. Żelazka z mieszkańcami Palędzia. Zbieg ul. Nowej i ul. Słonecznej.
  3. Ks. Abp Raphael Cheenath, werbista z Indii, podczas wizyty w Palędziu.
  4. Przy głazie pamiątkowym. Palędzie, skwer u zbiegu ul. Pocztowej i ul. Ojca M. Żelazka.
  5. Spotkanie O. M. Żelazka z mieszkańcami Palędzia.
  6. Zdjęcie rodzinne Żelazków przy wiatraku. Palędzie, ul. Nowa. Kilkuletni Marian siedzi przed kobietą w białej bluzce.

   

  W styczniu 2021 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Misjonarz z Palędzia”, którego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka z Palędzia. To nowa inicjatywa palędzian, dla których pochodzący z ich miejscowości nestor polskich misjonarz, znany m.in. z opieki nad trędowatymi i działalności oświatowej w Indiach, jest siłą napędową - spirytus movens. 

  Kwartalnik nr 1 w postaci pdf - część 1:

   PDF icon misjonarz_z_paledzia_nr_1-2021_cz.1._chrzest_i.szymkowiak_wystawa.pdf

  Kwartalnik nr 1 w postaci pdf - część 2:

   PDF icon misjonarz_z_paledzia_nr_1-2021_cz._2_babcia_antonina_i_dziadek_marcin_zelazkowie.pdf