Bez względu na to, gdzie jesteś zameldowany, jeśli mieszkasz w Gminie Dopiewo, wypełniając PIT wpisz adres w Gminie Dopiewo. Właściwy do rozliczenia będzie Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A. - przypominają DOP i EWO. Gminne maskotki odwiedziły ostatnio każdą z gminnych miejscowości.

Zobacz albumy:

album 1 (część miejscowości) - kliknij tutaj

album 2 (część miejscowości) - kliknij tutaj

AM, fot. Michał Juskowiak