Społeczność Gminy Dopiewo złożyła hołd powstańcom wielkopolskim lat 1918 - 1919. Mszą św., przemarszem oraz złożeniem wiązanek biało - czerwonych kwiatów i płonących zniczy w 3 miejscach pamięci, związanych z Powstaniem Wielkopolskim dopiewianie oddali cześć tym, którzy w tamtych latach walczyli o wolność i polskość naszych ziem, po I wojnie światowej, gdy po 123 latach niewoli odradzała się Polska.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Proboszcz Parafii w Dopiewie - ks. Marek Kina, którzy przemawiając, zarówno podczas mszy św. za Ojczyznę, jak i przy tablicy pamiątkowej na ścianie Urzędu Gminy Dopiewo, zwrócili uwagę na znaczenie wolności dla narodu, wkład mieszkańców Gminy Dopiewo w zwycięskie Powstanie Wielkopolskie oraz lokalną tradycję, którą warto i trzeba kultywować. Słowa te były szczególnie wymowne w przededniu „Roku Powstania Wielkopolskiego” i w kontekście przyszłorocznych obchodów jego 100-lecia oraz wobec nierzadkich przykładów błędnego rozumienia patriotyzmu, których ostatnio tak często dostarczają nam media.

Dobry przykład dała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dopiewie, która mimo dnia wolnego od nauki, jakim jest 27 grudnia, licznie wzięła udział w obchodach.  Wicedyrektor SP w Dopiewie - Małgorzata Rogal Dropińska, współorganizująca tegoroczne obchody, opowiedziała o projekcie, który z entuzjazmem realizuje młodzież. Jego efektem ma być film, którego premiera planowana jest na luty przyszłego roku, którego trailery zostały wyświetlone w sali konferencyjnej urzędu dwuklrotnie, ze względu na liczbę uczestników i rozmiary sali projekcyjnej.  Uczniowie przedstawili też wspomnienia powstańców. Wśród nich był i odtwórca roli płk. Andrzeja Kopy, powstańczego bohatera z Trzcielina, który wsłoawił się w tamtym okresie m.in. tym, że organizował zbiórkę powstańczą 28 grudnia 1918 r. , a potem 6 stycznia 1919 r., dowodził oddziałem, który zdobył lotnisko na  Ławicy, wraz z wyposażeniem wartym 200 mln marek, dając początek polskiej flocie powietrznej. W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe: szkolne, Sołtysów Gminy Dopiewo, Straży Pożarnej, Kółek Rolniczych, Koła Wędkarskiego. Uroczystości oprawiły muzycznie miejscowe formacje: Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. Chórzyści zaśpiewali m.in. hymn powstańczy „Marsyliankę Wielkopolską” . Orkiestra zagrała hymn narodowy i marsze.

Obok przedstawicieli samorządu: radnych, sołtysów, urzędników, przedstawicieli jednostek gminnych, a także chórzystów i muzyków orkiestry, uczniów,  harcerzy,  organizacji, w tym pocztów, nie zabrakło mieszkańców, którzy przyszli, bo odczuli potrzebę wspólnego oddania czci bohaterom Naszego Powstania, co zasługuje na uznanie. Oczywiście byłoby miło, gdyby za rok, gdy świętować będziemy okrągłe 100 lat, taką potrzebę odczuwało więcej spośród nas. 

Uczestnicy obchodów zostali sfotografowani przez fotoreporterów w pamiątkowym portrecie zbiorowym z Andrzejem Kopą, nie brakowało chętnych do zrobienia sobie selfie z pułkowmikiem. Stand będzie udostępniany w placówkach oświatowych oraz podczas wydarzeń upamiętniających wydarzenia sprzed wieku, których nie zabraknie w „Roku Powstania Wielkopolskiego”.

 AM, fot. Beata Spychała, Michał Juskowiak, Adam Mendrala

więcej zdjęć na naszym profilu na fb: „Gmina Dopiewo - strona oficjalna”: kliknij tutaj

wcześniejsza informacja - zapowiedź obchodów - kliknij tutaj