Głosujemy na projekty złożone w drugiej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

To do mieszkańców należy decyzja, który projekt / które projekty zostaną zrealizowane przez Gminę Dopiewo - na co zostanie przeznaczonych 150 000 zł z budżetu Gminy Dopiewo. Jest w czym wybierać - na karcie do głosowania znajduje się 12 propozycji, które zostały opisane na stronie dbo.dopiewo.pl

Głosować możemy tradycyjnie w formie papierowej lub online za pomocą formularza elektronicznego.

Głosowanie trwa od 6 do 16 listopada br. Każdy zameldowany i pełnoletni mieszkaniec Gminy Dopiewo, może oddać tylko jeden głos. Na karcie do głosowania ma do wyboru 12 zatwierdzonych propozycji. 

W przypadku problemów z możliwością oddania głosu elektronicznie (dotyczy to osób uprawnionych do głosowania), należy zadzwonić pod nr 618 906 381- Dorota Gumienna.

Głosowanie elektroniczne:

Głosować elektronicznie możemy poprzez stronę dbo.dopiewo.pl

W celu oddania głosu online poprzez formularz elektroniczny, kliknij na niebieski kafelek Głosuj online i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w formularzu. Wcześniej przygotuj swój numer PESEL.

Ważne: w przypadku podania niewłaściwego numeru PESEL w okienku dialogowym pokaże się informacja o błędzie oraz numer telefonu do pracownika urzędu - kontakt w sprawach technicznych: 618 906 381.

Głosowanie papierowe:

W celu oddania głosu poprzez papierowy formularz, skorzystaj z dokumentu PDF icon karta do głosowania.pdf

Wydrukowany i wypełniony formularz papierowy, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dopiewo lub przesłać Pocztą Polską na adres :

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
Z dopiskiem: Dopiewski Budżet Obywatelski

Ważne: w przypadku wysłania papierowej karty do głosowania za pośrednictwem Poczty Polskiej, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dopiewo.

Urna do głosowania oraz karty papierowe znajduja się w Biurze Obsługi Klienta, w budynku głównym urzędu, na ul. Leśnej 1c, w Dopiewie.


W związku z błędem w druku w październikowym „Czasie Dopiewa”, dotyczącym kosztów realizacji projektów, podajemy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania, wraz z prawidłowymi kwotami: PDF icon dbo_2018_-_lista_projektow_zakwalifikowanych_do_glosowania.pdf 

Data wydarzenia: 
Od 2017-11-06 00:00 do 2017-11-16 23:55