Szanowni Państwo, szerokopasmowy dostęp do internetu staje się coraz bardziej powszechny. Postęp technologiczny w zakresie treści cyfrowych i przesyłu danych, wymaga jednak zwiększenia przepustowości oraz szybkiego rozwoju sieci nowej generacji.

Z tego powodu Prezes UKE nałożył na operatorów telekomunikacyjnych zobowiązania do wybudowania określonej liczby stacji bazowy w wyznaczonych miejscach.

Operatorzy napotykają jednak na opór lokalnych społeczności. może on wynikac z obaw zwiazanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Wskazać należy, że nie ma żadnych naukowo potwierdzonych i uznanych przez społecznośc naukową dowodów wskazujacych na negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Fakt ten potwierdza raport Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, opracowany przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. 

Rozbudowa sieci, za którą idzie poprawa zasięgu i jakości usług, nie tylko pozwala walczyć z problemem wykluczenia cyfrowego, ale także przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Badania wskazują na liczne korzyści płynące z cyfryzacji, w szczególności dla osób w wieku 45+. Wzrost dostępu do internetu, a także umiejetności korzystania z niego, znajdują swoje odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia, płac, liczby osób aktywnych społecznie, a także oszczędnościach w kontakcie z instytucjami publicznymi oraz niższymi kosztami życia.

Marcin Cichy
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

uke-urzad-komunikacji-elektronicznej