W czwartek 5 października przez gminę Dopiewo i wiele innych gmin woj. wielkopolskiego oraz woj. lubuskiego przeszedł orkan Ksawery.

W związku z wichurami, które przeszły nad województwem wielkopolskim poszkodowane osoby mogą otrzymać zasiłki celowe na podstawowe zabezpieczenie potrzeb związanych z uszkodzeniami budynków/lokali mieszkalnych.


Osoby , które poniosły straty w wyniku przejścia orkanu Ksawery, posiadające nieruchomość w gminie Dopiewo mogą zgłaszać szkody w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12
tel. 61 8148 020 email: ops@dopiewo.pl

MJ fot. OSP KSRG Dopiewo