W dniu dzisiejszym tj. 28 września br. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn: „Budowa systemu zintegrowanych wezłów przesiadkowych - stacja Dopiewo”.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków UE w ramach projektu: „Budowa systemu zintegrowanych wezłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo - stacja Palędzie i stacja Dopiewo”.

W konsekwencji podpisania umowy poprawi się atrakcyjność kolei jako środka komunikacji. Poprawi się również funkcjonalność otoczenia stacji kolejowej w Dopiewie.

Realizacja umowy przewiduje wykonanie szeregu działań, których celem jest budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w obszarze stacji na terenie naszej gminy.

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa parkingu P&R (parkuj i jedź) w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z wykonaniem jego oświetlenia, remont ulicy Kolejowej oraz budową ciągu pieszo-rowerowego przy parkingu oraz wzdłuż ulicy Laserowej.

Szczegóły dotyczące zintegrowanego węzła przesiadkowego na stacji PKP w Dopiewie:

  • budowa parkingu „parkuj i jedź” – wraz z infrastrukturą węzła przesiadkowego (infokiosk, wiaty dla rowerów, stojaki na rowery, ławki),
  • kosze na śmieci – biletomat, tablice informacyjne oraz kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu zintegrowanego węzła przesiadkowego) wraz z oświetleniem i monitoringiem,
  • miejsca na parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla niepełnosprawnych,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 1,577 km.

BS. Fot. B.S.