Umowy na wykonanie inwestycji wartych ponad 16 mln zł zostały podpisane w pierwszej połowie września 2017 r. przez Wójta Gminy Dopiewo z przedstawicielami firm, wyłonionych w drodze przetargów. Zmieni się funkcjonalność stacji Palędzie i atrakcyjność kolei jako środka komunikacji, co może przyczynić się do wzrostu jego popularności. Ze  stacji Palędzie korzystają przede wszystkim mieszkańcy: Dąbrówki, Palędzia i Gołusek. Zmiana ma mieć wpływ na środowisko. Gmina Dopiewo pozyskała na obydwa projekty wielomilionowe dofinansowania z WRPO na lata 2014 - 2020.

13 września 2017 r. została podpisana umowa z firmą Colas Polska z Palędzia na budowę drogi wzdłuż torów. Wartość inwestycji to prawie 8 mln. zł.  Dofinansowanie może wynieść 4,7 mln. zł  Zbudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek drogi, która ma połączyć ul. Leśną w Palędziu na wysokości przejazdu kolejowego z ul. Poznańską w Dąbrówce. Powstanie ok. 1,3  km ścieżki pieszo – rowerowej. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania - nowej drogi z ul. Leśną i Malinową w Palędziu oraz z ul. Olszynową w Dąbrówce. Wykonanych zostanie 80 miejsc postojowych, 8 przejść dla pieszych i 26 lamp.

Z kolei 15 września 2017 r. Urząd Gminy Dopiewo odwiedził, w celu podpisania umowy na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Palędziu, przedstawiciel konsorcjum, którego liderem jest firma Infrakom Kościan.  Wartość inwestycji: ok. 8,4 mln. zł. Dofinansowanie może wynieść 4,9 mln zł. Zakłada ona powstanie 130 miejsc postojowych, wiat przystankowych, pawilonu, ławek, lamp, zatoki dla autobusów, odcinka drogi.

 

AM, fot. Adam Mendrala