Usługa mycia i dezynfekcji pojemników dotyczy tylko tych nieruchomości, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa firmie wywozowej.

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne odbywać się będzie dwa razy w roku.  Aby skorzystać z tej oferty należy zgłosić się do firmy wywozowej do końca marca każdego roku.

Usługa nie jest dodatkowo płatna, nastąpi w ramach opłaty jaką Państwo uiszczacie za odbiór odpadów komunalnych. Mycie odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa właścicielom nieruchomości zainteresowanym usługą.

Taki harmonogram zostanie umieszczony również na stronie http://www.selekt.czempin.pl

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania, poprzez złożenie nowej deklaracji, wszelkich zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. zmiana ilości zamieszkałych osób, zmiana właściciela nieruchomości, wielkości i ilości pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne na rok 2017:

PDF icon Harmonogram mycia pojemników

ALKOM F.H.U
ul. Północna 1
61-719 Poznań,
tel. 61 22 47 300,  61 22 47 113.

Mycie pojemników