Umowę o dofinansowanie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych w Palędziu i Dopiewie podpisali 7 lipca 2017 r.  Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała.  W sumie wartość  inwestycji na terenie Gminy Dopiewo, objętych projektem, ma wynieść 11,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ma wynieść 7,7 mln zł.  

W spotkaniu wzięli udział także włodarze trzech podpoznańskich gmin, wchodzących w skład Metropolii Poznań: Wójt Czerwonaka – Jacek Sommerfeld, Burmistrz Kórnika - Jerzy Lechnerowski i Wójt Suchego Lasu – Grzegorz Wojtera, z którymi Marszałek Województwa również podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Włodarze gmin podkreślali, że realizacja zaplanowanych inwestycji, przy wsparciu finansowym ze środków unijnych z WRPO 2014+ jest szansą na zniwelowanie wielu obecnie istniejących i utrudniających życie mieszkańców problemów komunikacyjnych.

Projekty, na których dofinansowanie zostały podpisane umowy, obejmują: budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R (Park & Ride) i B&R (Bike & Ride), wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, a  także do zwiększenia atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa transportu zbiorowego. W ten sposób ma się poprawić poziom i jakość życia mieszkańców. 

- To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania. W ten sposób tworzymy dobre podstawy do budowy Kolei Metropolitalnej. Naszym nadrzędnym celem jest udrożnienie przepływu mieszkańców w obrębie metropolii, a także obniżenie emisji CO₂ – m.in. poprzez zakup nowego taboru autobusowego – powiedział na spotkaniu Marszałek Marek Woźniak. Przypomniał, że wcześniej umowy na dofinansowanie podobnych projektów zostały podpisane z czteroma innymi gminami: Swarzędzem, Tarnowem Podgórnym, Pobiedziskami i Kostrzynem.

- Zintegrowane węzły przesiadkowe mają zachęcać do korzystania z kolei jako środka transportu. W obu lokalizacjach na terenie Gminy Dopiewo, w Palędziu i Dopiewie, zostanie zagospodarowany teren w okolicach stacji – mówi  Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo. - Powstaną parkingi łącznie na ponad 200 samochodów, z informacją elektroniczną o dostępnych miejscach. Powstanie infrastruktura w postaci wiat rowerowych, biletomatów, ławek, lamp, infokiosków, tablic, systemu kamer. Dodatkowo w Palędziu i Dąbrówce powstanie łącznik drogowy, zbudowane lub przebudowane zostaną skrzyżowania, ścieżki dla pieszych i rowerów. Okolice stacji zyskają na estetyce. Projekt przewiduje też działania popularyzatorskie. Chcemy uświadamiać mieszkańców, że warto się przesiąść, i dla środowiska, i dla własnego komfortu – dodał Wójt.

W przypadku Palędzia  koszty wyniosą 8,6 mln. zł, a dofinansowanie  4,9 mln. zł  W przypadku Dopiewa koszty wyniosą  3,2 mln. zł , a dofinansowania  2,5 mln.  zł. Dodatkowe koszty obejmują inne działania – takie jak: nadzory, kampanie i inne.

Dotychczas z Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 138 mln zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT-y)  to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego: Poznania oraz gmin i miast z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia. Strategia ZIT jest realizowana na Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, który obejmuje 22 gmin, w tym Poznania, 17 gmin powiatu poznańskiego i 4 gmin z powiatów ościennych. 

film - tutaj

prezentacja - tutaj:

PDF icon zintegrowane_wezly_przesiadkowe.pdf

 

AM, fot. Michał Juskowiak i Adam Mendrala