Stefan Strychalski, 95-letni mieszkaniec Palędzia, został odznaczony Orderem Krzyża Niepodległości. Dekoracja miała miejsce 24 kwietnia 2017 r. w CRK Konarzewo podczas  XXX sesji Rady Gminy Dopiewo, nadając jej uroczysty charakter.

W przekazaniu odznaczenia, przyznanego przez Prezydenta RP za zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego w latach 1939–1956, pośredniczył poseł Bartłomiej Wróblewski. Obok przedstawicieli samorządu Gminy Dopiewo i Powiatu Poznańskiego, w sesji wzięli udział członkowie rodziny odznaczonego, jego przyjaciele i znajomi. Nie zabrakło reprezentantów jednostek gminnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, a także mieszkańców zainteresowanych wydarzeniem. Władze Gminy Dopiewo uhonorowały Stefana Strychalskiego: listem gratulacyjnym, bukietem róż i reprodukcją obrazu Wojciecha Kossaka „Żołnierz z koniem”, wręczonymi przez Przewodniczącego Rady Gminy - Leszka Nowaczyka i Zastępcę Wójta - Pawła Przepiórę.

Odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości Stefan Strychalski urodził się w 1922 r. w Kurzelowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, został wysłany przez rodziców na praktykę do warsztatu ślusarsko – mechanicznego w Częstochowie, którą przerwał wybuch wojny - miał wtedy 17 lat. W 1941r. niemiecka komisja kwalifikacyjna skierowała go do służby budowlanej w Kielcach. Następnie trafił do pracy w fabryce zbrojeniowej  w Skarżysku Kamiennej.  Do rodzinnego Kurzelowa wrócił w 1943 r., pracował w kuźni.  Podczas jednej z łapanek w 1944 r. został pojmany przez Niemców i wysłany koleją do pracy w kopalni węgla.  Wydostał się z pociągu i dołączył do oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych, którym dowodził por. Władysław Kołaciński ps. „Żbik”. Oddział ten stacjonował w  Lasocinie i Giebułtowie, był wyznaczony do rozbrojenia nieprzyjaznych formacji zbrojnych i osłony wymarszu Brygady Świętokrzyskiej. Stefan Strychalski brał udział w jego działaniach operacyjnych, w składzie obsługi RKM-u.  W styczniu 1945 r. Armia Czerwona okrążyła oddział „Żbika” i odcięła od reszty  Brygady . Decyzją dowództwa grupa uległa rozwiązaniu i rozbrojeniu. Stefan Strychalski wrócił do  Kurzelowa, gdzie został zatrzymany i doprowadzony do Urzędu Bezpieczeństwa. Po przesłuchaniu został warunkowo zwolniony do domu, ale nie mógł opuścić rodzinnej miejscowości. Wkrótce skierowano go do 1 pułku zapasowego w Warszawie, stamtąd do Łowicza, a następnie do portu lotniczego Poznań-Ławica. Osiadł w Gminie Dopiewo, gdzie w 1946 r. wstąpił w związek małżeński. W 1949 r. został przeniesiony do rezerwy, znalazł zatrudnienie w Poznaniu.

Order Krzyża Niepodległości jest polskim odznaczeniem cywilnym, nadawanym od 2010 r., będącym kontynuacją Krzyża Niepodległości z 1930 r. 

AM, wykorzystano wspomnienia Stefana Strychalskiego

fot. Adam Mendrala

więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć na naszym profilu na fb - kliknij tutaj