Gmina Dopiewo uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 733 047,36 zł na budowę pierwszego fragmentu drogi wzdłuż torów.

Połączy on ul. Leśną w Palędziu na wysokości przejazdu kolejowego z ul. Poznańską w Dąbrówce. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej długości 0,94 km, ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1,26 km, 8 przejść dla pieszych, oświetlenia w ilości 26 lamp ulicznych, 83 miejsc postojowych. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania - nowej drogi z ul. Leśną i Malinową w Palędziu oraz z ul. Olszynową w Dąbrówce.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 771 633,70 zł. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na sierpień 2017 r. , a ich zakończenie na lipiec 2018 r.

Droga polepszy warunki komunikacyjne w okolicy. Dzięki niej ma być też bezpieczniej.MJ