Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1,5 % należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1,5 % tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1,5 % przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-38 poz. 65).

Złóż zeznanie podatkowe i zapłacić podatek.

Wniosek podatnika o przekazanie 1,5 % wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1,5 % podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 2 marca (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Lista Organizacji Pożytku Publicznego współpracujących z Gminą Dopiewo - TUTAJ

Lista organizacji, którym możesz przekazać 1,5 % swojego podatku:

PDF icon Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” - KSR 0000382243 - Matylda Klimowicz 1155
PDF icon Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” - KRS 0000382243 - Andrzeja Wierzbińskiego 689
PDF icon Przedszkole Publiczne w Konarzewie „Mądra Sowa” - KRS 0000270261- PP w Konarzewie 6170
PDF icon Związek Dużych Rodzin 3+  - KSR 0000279928 - Oddział  Wielkopolski ZDR 3+
PDF icon Gawrysiak 4897 - KSR 0000270809
PDF icon Fundacja Rosa - KRS 0000207472 – TS SP im.K.Nowaka Dąbrówka
PDF icon ZHP Dopiewo - KRS 0000266321 - wpisz nazwę szczepu
PDF icon  Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym” - KRS 0000270261 - AP WILKI DĄBRÓWKA 9836
PDF icon Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym - KRS 0000270261 - BDKPR BUK 9906
PDF icon Fundacja dzieciom zdążyć z pomocą- KRS 0000037904 -  Mikulska Maja 38187


Informacje dotyczące „akcji 1,5 %” przekazane redakcji dopiewo.pl