Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych realizowanym przez firmę PUK HEMAR na miesiące styczeń i luty 2017 r.

Przypominamy, iż odbiór odpadów zmieszanych nastąpi wyłącznie po wystawieniu pojemnika na odpady przed posesję oraz we właściwym pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

PDF icon harmonogram dla Gminy Dopiewo na 2017r.

Plik harmonogram dla Gminy Dopiewo na 2017r.

harmonogram dla Gminy Dopiewo na 2017 r. - wersja „gazetowa”

Harmongram dla gminy dopiewo na 2017

śmieciarka