Konferencja i zabawy z wczesnym średniowieczem złożyły się na prezentacje dla dzieci i młodzieży, jakie odbyły się 24.10.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, w związku z odkryciem w Dąbrówce w tym roku grodu plemiennego z czasów przedpaństwowych, starszego od grodu w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział ok. 500 młodych mieszkańców Gminy Dopiewo, z różnych szkół.

Część merytoryczną, obejmującą relację z badań, informacje o grodzie z IX - X w., jego funkcjonowaniu i mieszkańcach zaprezentowali przedstawiciele Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej Klunder: Henryk Klunder, Paweł Pawlak i Paulina Wesołowska. Uczestnicy poznali na czym polega praca archeologa, dowiedzieli się o tym, co wykopali archeolodzy, mogli wziąć do rępi przedmioty sprzed tysiąca lat.

Część animacyjna polegała na animacjach związanych z życiem w czasach świetności grodu, którą przygotowali Tomasz Kruczek, z córką Katarzyną. Uczestnicy mogli przymierzyć stroje, sprawdzić się w średniowiecznych konkurencjach, poczuć się jak dawni mieszkańcy grodu.

Prezentacjom multimedialnym i filmowym, które odbywały się dla dwóch grup wiekowych, towarzyszyła wystawa zdjęć wykonanych podczas prac archeologicznych i projekcje filmów, a także rekonstrukcji przedmiotów codziennego użytku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową zakładkę.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Dopiewo.

AM, fot. Beata Spychała i Adam Mendrala

więcej zdjęć: na naszym profilu na fb - kliknij tutaj