Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu jest szkołą nowoczesną, choć ma ponad 100-letnią tradycję. Budynek wyróżnia się na tle zabudowy Dopiewca. To miejsce z historią, dorobkiem edukacyjnym w postaci pokoleń mieszkańców, które tutaj pobierały naukę. Placówka istnieje od 1892 r.  Imię, hymn, sztandar i tablicę pamiątkową otrzymała stosunkowo niedawno, bo w 1998 r.

- Nasza szkoła charakteryzuje się ciepłym klimatem i indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Naszym głównym celem jest wyposażenie ucznia kończącego szkołę w jak najlepsze kompetencje, które pomogą mu odpowiednio funkcjonować na kolejnych etapach kształcenia i będą przydatne w późniejszym życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym – mówi Aleksandra Maryanowska – Naja, Dyrektor Szkoły. - Od września 2015 r., kiedy zostałam dyrektorem tej szkoły,  starałam się realizować własną koncepcję rozwoju szkoły, polegającą m.in. na zapewnieniu uczniom jak najlepszych i bezpiecznych warunków nauki i zabawy i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Jesteśmy małą szkołą lecz z licznymi kółkami zainteresowań podczas, których nauczyciele starają się w jak najlepszy sposób zagospodarować uczniom wolny czas. – dodaje.

W Szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej w Dopiewcu uczniowie kształcą się w klasach I-VI. Szkoła pracuje w trybie jednozmianowym, co zapewnia uczniom zdobywanie wiadomości w najkorzystniejszych godzinach dnia i maksymalnemu wykorzystywaniu potencjału intelektualnego.

Większość klas jest niezbyt liczna, dlatego podejście do ucznia jest w Szkole Podstawowej w Dopiewcu spersonalizowane i indywidualne.

- Staramy się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie i oferować mu pomoc w razie potrzeby. Mniejsza liczebność klas sprawia, że nauczyciele pracujący w szkole są w stanie więcej czasu poświęcić każdemu uczniowi, lepiej poznać jego potrzeby i lepiej dostosować do nich warunki i metody pracy.  Warunki nauki stworzone w szkole sprzyjają lepszemu zdobywaniu wiedzy i sprzyjają komunikacji między uczniem a nauczycielem – wyjaśnia Aleksandra Maryanowska – Naja.

Przed lekcjami i po ich zakończeniu funkcjonuje w szkole świetlica szkolna. Organizowane są w niej kółka zainteresowań, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie mają możliwość skorzystania z placu zabaw i boiska szkolnego. Serwowany tu obiad składa się z zupy i drugiego dania, z możliwością wyboru rodzaju posiłku.

Kółka zainteresowań podzielone są na grupy tematyczne, dotyczące:

  • rozwoju umysłowego (ortograficzne, języka rosyjskiego, przyrodnicze, multimedialne  języka angielskiego, rozwijające z matematyki oraz przygotowujące uczniów do konkursów, „Uniwersytet Małego Geniusza”),
  • rozwoju manualnego i artystycznego (flażoletowe, tańca irlandzkiego, mozaikowo, muzyczne i teatralne, z bajką)
  • rozwoju fizycznego (SKS, gimnastyka korekcyjna, karate).

- Duży nacisk kładziemy u nas w szkole na naukę języka obcego. Proponujemy naszym uczniom od I klasy 4 godziny języka angielskiego w tygodniu. Prowadzimy też dodatkowe zajęcia multimedialne z języka angielskiego i uczymy języka rosyjskiego. Chcemy zapewnić naszym uczniom opanowanie języka obcego na wysokim poziomie – podkreśla Dyrektor.

Uczniowie biorą licznie udział w konkursach szkolnych i gminnych. Dzięki temu nabywają doświadczenie, przezwyciężają stres, pokonują tremę i nawiązują nowe znajomości. Co roku szkoła bierze udział w olimpiadzie sportowej ZEUSKI. Warto pochwalić się, że zajęła drugie miejsce w tegorocznym konkursie gminnym „Roztańczone Dopiewo”. Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach recytatorskich organizowanych przez Gminną Bibliotekę w Dopiewie.

Każda klasa wyposażona jest w sprzęt multimedialny potrzebny do prowadzenia interesujących i obfitujących w wiele informacji i ciekawostek lekcji. Nauczyciele w sposób bardzo aktywny wykorzystują podczas lekcji sprzęt multimedialny i oprogramowanie, starając się, aby w jak najlepszy i najbardziej ciekawy sposób przekazać uczniom wiedzę.

Budynek szkoły znajduje się w przyjaznym otoczeniu zieleni. To jedna z zalet szkoły. Nierzadko lekcji przyrody odbywają się w ogrodzie szkolnym.

- Dążymy do tego, aby w uczniach zaszczepić miłość do przyrody. Szkołę otaczają liczne drzewa i krzewy, dzięki czemu możliwa jest praca nad poszanowaniem dla natury. Uczyniliśmy z ekologii  jedną z naszych wizytówek. Staramy się wplatać ją w nasze działania na co dzień. Dzieci już od najmłodszych klas uczą się segregować odpady. Uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, na przykład wyjeżdżają na „Zieloną Szkołę”, gdzie pod opieką wychowawców poznają piękno innych regionów Polski. Mimo odległości dzielącej nas od Poznania, organizujemy wiele wycieczek kulturalno-oświatowych. Wycieczki uczą dzieci samodzielności, dostarczają nową wiedzę i budzą ciekawość świata. – mówi Dyrektor.

Szkoła uczy wrażliwości na drugiego człowieka - uczestniczy w akcjach związanych z: niesieniem pomocy (zbiórka nakrętek, akcja „Góra Grosza”), dbałością o środowisko naturalne (segregowanie śmieci, zbiórka baterii, zbiórka elektro-śmieci) i tolerancją (warsztaty: „Każdy jest wart poznania”).

W kalendarzu szkolnych imprez stałe miejsce zajmuje „Festyn Ekologiczny”, „Pasowanie na ucznia”, „Dzień rodziny”, „Spotkania Wigilijne”, „Jasełka”, „Przegląd Kolęd”, „Wieczory z poezją”, „Balik karnawałowy” - dla młodszych klas, „Dyskoteka” - dla klas starszych. Szkoła organizuje wydarzenia angażujące nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców, ale i całą społeczność lokalną. Często przy organizacji imprez integracyjnych współpracuje z Radą Sołecką Dopiewca. Rokrocznie pod koniec września odbywa są np. „Festyn na Pożegnanie Lata”, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z kolei pod koniec roku szkolnego organizowane są „Festyny z okazji Dnia Dziecka” – dzięki wsparciu ze strony Rady Rodziców, hucznie obchodzone.

- Bardzo serdecznie zapraszam rodziców i kandydatów na uczniów do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu i zapoznania się z jej ofertą dydaktyczną i wychowawczą  - mówi Aleksandra Maryanowska – Naja, Dyrektor Szkoły.

 

Dane placówki:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu
ul. Szkolna 7, 62-070 Dopiewiec
tel.: 618 148 332
www.spdopiewiec.szkolnastrona.pl
e-mail: sp_dopiewiec@wp.pl
www.facebook.com/spdopiewiec
Dyrektor placówki: Aleksandra Maryanowska - Naja
• placówka prowadzi oddział przedszkolny

Drzwi otwarte odbędą się 4 marca 2016 r. w godz.10:00 – 12:00 i 15:00 – 17:00

AMN, AM

fot. Archiwum SP w Dopiewcu

 

Data wydarzenia: 
Od 2016-03-04 10:00 do 2016-03-05 16:55