Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016!

To już ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na działania lokalne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, sala konferencyjna na I piętrze.

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu gminy: 

Dopiewo, Buk i Stęszew.                             

Na spotkaniu nasz doradca przedstawi Państwu informacje dotyczące Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara oraz odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.
 
W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to 760 tys. zł.

Zainteresowani mogą kierować się trzema prostymi zasadami:

1. ZASIEJ ZIARNO - zbierz grupę aktywnych ludzi!

2. OBSERWUJ, JAK WZRASTA - złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

3. ZBIERZ PLONY - Rozwiązuj problemy społeczne!

ZASIEJ ZIARNO - Zbierz grupę aktywnych ludzi!

Oferty w konkursie będą mogły składać:

- młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.

- nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej

- grupy samopomocowe, czyli grupy działające na rzecz swoich członków.

OBSERWUJ, JAK WZRASTA - Złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

Ofertę będzie można składać za pośrednictwem generatora na stronie www.witkac.pl .Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany będzie 10% wkład własny. Może być jednak zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład własny osobowy.Każdy może skonsultować swój pomysł z naszym doradcą. Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

ZBIERZ PLONY - Rozwiązuj problemy społeczne!

Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp. Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.Każdy projekt musi przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio. W przypadku potwierdzenia obecności na spotkaniu lub ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl. Lub Alicją Zając pod nr tel. 509-630-240 lub mailowo staroscianka1@wp.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Data wydarzenia: 
Od 2016-03-07 15:00 do 2016-03-08 14:55