Wójt Gminy Dopiewo ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć w zarządzeniach z 17 lutego 2016 r.:

  • konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Konarzewie - kliknij tutaj
  • konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Iskierki w Skórzewie - kliknij tutaj
  • konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Leśne Duszki w Zakrzewie - kliknij tutaj
  • konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie - kliknij tutaj

UG

Placówki oświatowe Gminy Dopiewo objęte postępowaniem konkursowym