Zapraszamy rolników  z Gmin: Dopiewo, Buk i Stęszew na Konferencję „Nowoczesny Rolnik”, która odbędzie się 14 marca 2016 r. w CRK Konarzewo. Będzie ona połączona z „Terenowym Pokazem Sprzętu Rolniczego” i „Konkursem dla Nowoczesnych Gospodarzy” (z nagrodami). Omówione zostaną tematy związane m.in. z: mechanizacją rolnictwa i źródłami jej finansowania, szansami dla rolnictwa w nowej perspektywie UE i nie tylko.  Szczegóły zostaną podane wkrótce na naszej stronie (w tej informacji).

Liczba miejsc jest ograniczona. Szybkie zgłoszenie daje gwarancję otrzymania zaproszenia do udziału.  Zainteresowanych rolników prosimy o rejestrację telefoniczną, która możliwa jest w dni powszednie, w godz. 9:00 – 15:00 - pod nr 61 890 63 72. 

Organizatorem wydarzenia jest: Urząd Gminy Dopiewo. 
Naszymi Partnerami są: Agromarket Jaryszki, BZ WBK, ARiMR, ANR, WODR w Poznaniu i LGD Źródło.

Program:

 1. Terenowy Pokaz Sprzętu Rolniczego- Agromarket Jaryszki:
  godz.  10.00 – 11.45, Konarzewo  -  pole przy ul. Kościelnej 37
 2. Konferencja: godz. 12.00 – 14.00, Konarzewo -  Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne,  ul. Poznańska 19
  Tematy:
 • Źródła finansowania  innowacyjności w rolnictwie w oparciu o PROW na lata 2014-2020
  - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu,
  - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Produkty finansowe w agrobiznesie  - Bank Zachodni WBK
 • Optymalizacja nawożenia zbóż przez aplikację nawozów - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Nowości techniczne  w agrobiznesie - Agromarket Jaryszki
 • Aktualne formy rozdysponowania ziemi ANR -  Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
 • LGD Źródło jako źródło pozyskiwania funduszy unijnych - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Źródło

   3.  Konkurs dla Nowoczesnych Gospodarzy, podczas konferencji,

Ok 14:30 / 15:00 - Zakończenie

AM, graf. M. Juskowiak

Data wydarzenia: 
Od 2016-03-14 10:00 do 2016-03-15 09:55
Zapraszamy rolników