Przypominamy, iż 1 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego 500+ z wyrównaniem za trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec. Od 2 lipca br. wnioski będą rozpatrywane na bieżąco - bez wyrównania.

Od 1 kwietnia 2016 r. obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, mieszczący się przy ul. Konarzewskiej 12 (OPS).  Programem może być objętych w Gminie Dopiewo ponad 2 tys. rodzin. 

Składanie wniosków:

Wzory formularzy wniosków są dostępne dla Państwa na stronach internetowych:

 
Infolinia Programu Rodzina 500+ w Wielkopolsce:   61 854 11 77

 

Wnioski można złożyć:

 • listem poleconym na adres OPS
 • osobiście w OPS
 • przez internet – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS, portalu empatia.mrpips.gov.pl, e-puap (elektroniczna skrzynka podawcza OPS) oraz systemów bankowości elektronicznej
 • w placówkach Poczty Polskiej

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie:

Pliki do pobrania:

PDF icon Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Plik Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Wydłużenie godzin pracy:

 

W związku z realizacją Programu 500+ czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, wydłużony został o dodatkowe godziny oraz dodatkowe dni przypadające w pierwsze soboty miesiąca, począwszy od kwietnia:

 • 1 - 8 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
 • 11 - 15 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
 • 18 - 22 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
 • 7 maja w godz. od 9:00 do 14:00 - sobota
 • 4 czerwca w godz. od 9:00 do 14:00 - sobota

Do końca kwietnia godziny przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach Programu „Rodzina 500+” zostały wydłużone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie do 17:00.


Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie:

ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
tel.: 61 814 80 20 (w godzinach pracy urzędu)
e-mail:ops@dopiewo.pl

 

Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

 

Kto może wnioskować o świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego  jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:

 • 500 zł miesięcznie -  wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
 • 500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym -1200 zł netto; konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia animowanego przewodnika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (You Tube): Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 +

 

Wypłata świadczenia:

OPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od  kwietnia.

Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe.

 

Okres przyznania świadczenia:

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne - od 1 października do 30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r. 

 

Uwaga na wyłudzenia!

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ostrzega: zobacz tutaj
 

Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:

W skali kraju w 2016 r. świadczenie może być przyznane ponad 3,7 mln dzieci z 2,7 mln rodzin. Realizacja Programu Rodzina 500+  ma kosztować budżet państwa w 2016 r. ponad 17 mld zł.

Ustawa  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r., wprowadzająca w życie Program Rodzina 500+ została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w „Dzienniku Ustaw RP”  17 lutego 2016 r.(poz. 195).

PDF icon Informator Rodzina 500+

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

W piątek 19 lutego br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Określa ono:

 1. sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego;
 2. wzory:
 • wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

Pełna treść rozporządzenia zobacz tutaj.

 

Data wydarzenia: 
2016-04-01 Od 00:00 do 23:55
Rodzina 500 plus