Ważnym wyzwaniem, przed którym stoją Radni oraz Wójt Gminy Dopiewo jest poradzenie sobie z szybkim przyrostem liczby mieszkańców, w szczególności tej w wieku szkolnym.

Podstawowe działania mające łagodzić napięcia wynikające z powyższego faktu polegające na rozbudowie sieci szkół podjęto jeszcze w poprzedniej kadencji.

Główne dwie inwestycje w tym zakresie to rozbudowa szkoły podstawowej w Dąbrówce oraz budowa nowego Gimnazjum w Dopiewie.

Kwestią, którą wymaga obecnie zmian są obwody gimnazjalne. Główną przyczyną ich modyfikacji jest demografia. Dzięki wybudowaniu nowego gimnazjum i po wprowadzeniu zmian w obwodach możliwe będzie zapewnienie wyrównanego poziomu jakości kształcenia i komfortu realizacji procesu edukacji uczniom na terenie naszej gminy. Rozpatrując aspekty nowego podziału obwodów przyjrzyjmy się dotychczasowej sytuacji.

Obecnie obwód Gimnazjum w Dopiewie obejmuje:

 • Dopiewiec
 • Dopiewo
 • Drwęsa
 • Fiałkowo
 • Glinki
 • Joanka
 • Konarzewo
 • Lisówki
 • Podgaj
 • Podłoziny
 • Pokrzywnica
 • Trzcielin
 • Więckowice
 • Zborowo
 • Żarnowiec

Obecnie obwód Gimnazjum w Skórzewie obejmuje:

 • Dąbrowa
 • Dąbrówka
 • Gołuski
 • Palędzie
 • Skórzewo
 • Zakrzewo

Przy takim podziale na obwody w Gimnazjum w Dopiewie uczy się obecnie 264 uczniów, natomiast w Gimnazjum w Skórzewie 357 uczniów.

Jeśli obwody pozostałby bez zmian to już w przyszłym roku Gimnazjum w Skórzewie musiałoby pracować przynajmniej częściowo w trybie wielozmianowym, a nowoczesny budynek Gimnazjum w Dopiewie, dysponujący pełnowymiarową salą gimnastyczną, przestronną świetlicą, wyposażony w dobrej klasy sprzęt elektroniczny zapełniony byłby w połowie. Asymetria w obciążeniu placówek pogłębiałaby się wraz z upływem czasu (tabela 1).

Tabela 1. Planowana liczba uczniów w gimnazjach przy obecnym podziale obwodów na dzień 1 września 2020 r.

LiczbaGimnazjum DopiewoGimnazjum Skórzewo
uczniów377908
oddziałów1330
sal w szkole18 dużych + 6 małych13 dużych +5 małych

W 2020 roku w Gimnazjum w Skórzewie, w 18 salach uczyłoby się ponad 900 uczniów, natomiast z 24 sal Gimnazjum w Dopiewie korzystałoby niespełna 400 uczniów. Wiedza na temat tego niekorzystnego rozkładu uczniów w gimnazjach jest znana radnym oraz mieszkańcom naszej gminy już od czerwca 2015 roku, kiedy to problem ten był dyskutowany na wspólnej komisji Rady Gminy Dopiewo.

Od tego czasu analizowane były różne rozwiązania. Ich efektem jest projekt uchwały zakładającej zmianę granic obwodów gimnazjów działających na terenie Gminy Dopiewo, który będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Gminy. Zmiany te obejmą uczniów, którzy rozpoczną naukę w gimnazjach w roku szkolnym 2016/17. Uczniowie uczęszczający dziś do gimnazjów dokończą naukę w szkołach, w których uczą sie obecnie.

Zmiana zawarta w projekcie uchwały polega na przeniesieniu uczniów z miejscowości Dąbrówka, Gołuski, Palędzie z obwodu Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie do Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie. Dzięki takiemu zabiegowi planowana liczba uczniów rozłoży się - biorąc pod uwagę liczbę sal w budynkach gimnazjalnych - równomiernie w obu placówkach (tabela 2).

Tabela 2. Planowana liczba uczniów w gimnazjach po zmianie obwodów na dzień 1 września 2020 r.

LiczbaGimnazjum DopiewoGimnazjum Skórzewo
uczniów746538
oddziałów2518
sal w szkole18 dużych + 6 małych13 dużych +5 małych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiana obwodów, polegająca na przesunięciu uczniów zamieszkałych w trzech miejscowościach  - tj. w Dąbrówce, w Palędziu i w Gołuskach – z dotychczasowego obwodu Gimnazjum w Skórzewie do obwodu Gimnazjum w Dopiewie, pozwoli uniknąć zmianowości Gimnazjum w Skórzewie oraz wpłynie na stworzenie optymalnych i dogodnych warunków pracy w obu szkołach.

Warto przypomnieć, że obydwa Gimnazja w gminie Dopiewo w 2015 roku osiągnęły ponad przeciętne wyniki w skali powiatu.

Efektywność kształcenia w gimnazjach najczęsciej mierzy się za pomocą dwóch parametrów: tzw edukacyjnej wartości dodanej oraz na podstawie uzyskanych wyników egzaminu gimnazjalnego. Biorąc pod uwage pierwsze kryterium lepiej wypadło Gimnazjum w Dopiewie, natomiast lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego osiągnęli uczniowie gimnazjum w Skórzewie. Szerzej o efektywności kształcenia w placówkach oświatowych Gminy Dopiewo można przeczytać w sierpniowym numerze (25) Czasu Dopiewna na str. 33.

Paweł Przepióra
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo