Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów trwajacy od 1 marca do 31 marca 2016 r. obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę w szkole obwodowej.

(z wyłączeniem dni od 24 marca do 29 marca – Świeta Wielkanocne)

Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowani są „z urzędu”, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji.

W przypadku wolnych miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo z dnia 28.01.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół.

 

Wykaz placówek publicznych w Gminie Dopiewo - kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji - zarządzenie - kliknij tutaj

Gimnazjum w Skórzewie