Zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu poświęconym potrzebom mieszkaniowym mieszkańców Metropolii Poznań. Ankieta została przygotowana przy współpracy z Urzędem Miasta Poznań oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i posłuży do przygotowania polityki mieszkaniowej gmin Metropolii Poznań.

Głównym celem projektu jest stworzenie diagnozy potrzeb mieszkaniowych osób żyjących na terenie obszaru działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Ankieta jest anonimowa. Po jej wypełnieniu zostanie automatycznie przesłana do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Badania potrwaja do 2 grudnia 2015 r.


Następny etap badań, który obecnie jest w trakcie przygotowania, przebiegał będzie w terenie. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. 

Ankiety dostępne są pod następującymi adresami:


http://mieszkam-zmieniam.pl/
http://potrzebymieszkaniowe2.pl/

Logo Powiatu Poznańskiego