Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystąpił do kampanii  społecznej „Przeciw pijanym kierowcom!”. We współpracy ze Strażą Gminną w Dopiewie i Policją w Dopiewie dystrybuuje wśród kierowców ulotki, uświadamiające  prawne konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, w tym  zaostrzenie kar za tego rodzaju przestępstwa i wykroczenia  od 2016 r.

- Z jazdą pod wpływem alkoholu jest jak z wieloma innymi  zjawiskami  patologicznymi. Lepiej im zapobiegać niż je leczyć. Dlatego przystąpiliśmy do tej kampanii . Statystyki mówią, że mimo prowadzonych działań nadal znaczną część wypadków komunikacyjnych popełnilają nietrzeźwi kierowcy – mówi Czesława Leciejewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Organizatorem ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krakowska Akademia Profilaktyki, które wcześniej przeprowadziły kampanie: „Lekarzu, reaguj na przemoc!” i „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.  Apeluje ona do gmin, żeby razem powstrzymać  pijanych kierowców i uratować życie potencjalnych ofiar powodowanych przez nich wypadków.

Uczestnictwo Gminy Dopiewo w kampanii  „Przeciw pijanym kierowcom!” jest finansowane ze środków pochodzących z koncesji na sprzedaż  napojów alkoholowych udzielanej przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.  W jej skład wchodzi dwóch przedstawicieli OPS, przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo, Straży Gminnej w Dopiewie i Rewiru Dzielnicowych w Dopiewie. Rocznie Komisja ta uzyskuje z koncesji na sprzedaż  napojów alkoholowych  370 tys. zł, z czego ponad 90% przeznaczanych jest na przeciwdziałanie uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii i dopalaczom, przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Ponadto OPS w Dopiewie finansuje z tej kwoty: biegłych sądowych i działalność w Gminie Dopiewo  trzech  świetlic opiekuńczo -wychowawczych z elementami socjoterapii, z których korzysta ok. 50 dzieci  z rodzin niewydolnych społecznie, gdzie mają zapewnioną pomoc pedagoga i nauczyciela języka angielskiego. 

PDF icon ulotka-1-pijani-kierowcy.pdf

PDF icon ulotka-2-pijani-kierowcy.pdf

Strona: „Przeciw pijanym kierowcom!”

AM

Kampania "Przeciw pijanym kierowcom!"