Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na okres  między 30 października 2015 r.  a 30 kwietnia 2016 r., odpowiadają ich zarządcy.  Drogi, znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo posiadają różnych zarządców.  Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do Gminy Dopiewo. Wśród dróg gminnych są i takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż Gmina Dopiewo.  Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga ekspresowa, autostrada i droga wojewódzka, posiadające innych zarządców - odpowiednio:  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Urząd Gminy Dopiewo dba o utrzymanie dróg gminnych będących własnością Gminy Dopiewo (drogi wewnętrzne gminne) lub będących w zarządzie Gminy Dopiewo. Listę tych dróg, ze wskazaniem standardów utrzymania, zawiera załącznik (do końca listopada zostanie on uzupełniony  o drogi przejęte w tym roku). Zadanie to realizuje w tym sezonie zimowym dla Gminy Dopiewo, podobnie jak przed rokiem, Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie (przetarg na 2 lata z 2014 r.).

Za utrzymanie dróg wewnętrznych prywatnych na terenie Gminy Dopiewo, nie będących własnością Gminy Dopiewo, odpowiadają  ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem.

Ważne miejsce na mapie komunikacyjnej Gminy Dopiewo zajmują drogi powiatowe, za które odpowiada zimą Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Utrzymuje on drogi powiatowe na terenie 17 Gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego w trzech standardach, w zależności od ich znaczenia i własnych możliwości finansowych. Niżej wymienione są drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo (w załączniku udostępniamy cały wykaz dróg powiatowych w „Informatorze …” dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Poznańskiego, znaleźć w nim można również informacje na temat standardów utrzymania i dane kontaktowe):

- wg standardu II  (kolor czerwony na mapie) utrzymywane są drogi powiatowe:

 • 2401P: Dopiewo – Poznań
 • 2402P: Dopiewo – skrzyżowanie z dr. pow. nr 2414P – Konarzewo
 • 2417P: dr. wojewódzka nr 307 – Zakrzewo – Dąbrówka

 - wg standardu III (kolor zielony na mapie) utrzymywane są drogi powiatowe:

 • 2391P: Gołuski – Głuchowo (do skrzyżowania na Plewiska przy A2)
 • 2391P: Palędzie – Gołuski
 • 2403P: Więckowice – Dopiewo
 • 2412P: Trzcielin – Konarzewo
 • 2413P: Podłoziny przejazd kolejowy – Dopiewo
 • 2414P: Dopiewo – skrzyżowanie z dr. pow. nr 2402P – Konarzewo
 • 2415P: Dopiewiec – Konarzewo
 • 2416P: Gołuski – Plewiska
 • 2457P: Rybojedzko – Lisówki (do końca masy bitumicznej)
 • 2457P: Lisówki – Trzcielin

- wg standardu IV (kolor żółty na mapie) utrzymywane są drogi powiatowe:

 • 2392P: Lusówko – Więckowice
 • 2413P: Skrzynki las (od końca bruku) – Podłoziny przejazd kolejowy

Przez Gminę Dopiewo przebiegają drogi o znaczeniu strategicznym – krajowym i wojewódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu utrzymuje drogę ekspresową S11 oraz przylegające do niej drogi serwisowe i węzły, a także autostradę A2 (kolor niebieski na mapie). Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odpowiada za drogę wojewódzką 307 Buk – Poznań - ul. Bukowska (kolor fioletowy na mapie).

AM

 • Informator Powiatu Poznańskiego - zimowe utrzymanie dróg, wykaz dróg, opis standardów utrzymania dróg powiatowych, dane kontaktowe 

PDF icon informator_powiatowy_zimowe_utrzymanie_drog_l2015-2016.pdfinformator_powiatowy_zimowe_utrzymanie_drog_l2015-2016.pdf

 • Lista dróg utrzymywanych przez Gminę Dopiewo

PDF icon gmina_dopiewo_v2-lista_drog_gminnych-utrzymywanych_zima_przez_gmine.pdf

 • Opis standardów utrzymania dróg gminnych

PDF icon gmina-dopiewo-standardy_utrzymania_zimowego_opis.pdf

Mapa z zaznaczeniem dróg powiatowych na terenie Gminy Dopiewo