2 i 16 grudnia br.
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH

Ze względu na długi okres pomiędzy odbiorem odpadów selektywnych (6 tygodni), Gmina Dopiewo uprzejmie informuje mieszkańców Skórzewa, że dodatkowy wywóz odpadów selektywnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) z posesji na terenie tej miejscowości odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. (środa).

Kolejny termin odbioru odpadów selektywnych będzie miał miejsce zgodnie z harmonogramem odbioru, tj. 16 grudnia br. (środa).

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie worków z odpadami selektywnymi przed posesję w wyżej wymienionych terminach odbioru odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości Gminy Dopiewo dostępny jest - tutaj

Odpady selektywne