Skarbnik Gminy Dopiewo – Małgorzata Mazurek omówiła podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 17 listopada 2015 r.,  projekt gminnego budżetu na 2016 r.  Wydatki budżetu Gminy zostały zaplanowane na poziomie 104.059.566 zł. Obejmują one wydatki bieżące w wysokości 70.866.948 zł i wydatki majątkowe w wysokości 33.192.618 zł. Dochody mają wynieść 86.381.762,00 zł, w tym dochody bieżące - 83.732.389 zł i dochody majątkowe -  2.649.373 zł. Deficyt budżetu Gminy wyniesie więc 17.677.804 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i emitowanych papierów wartościowych. 

Szczegóły - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dopiewo- kliknij tutaj

UG, fot. A. Mendrala