Wójtowie i burmistrzowie dziesięciu wielkopolskich Gmin wzięli udział w spotkaniu  w sprawie projektowanego przebiegu linii wysokiego napięcia 2x 400 kV  Poznań Plewiska – Piła Krzewina, które odbyło się w Tarnowie Podgórnym 18.11.2015 r.  Jego celem było wypracowanie przez samorządy wspólnego stanowiska w tej sprawie. 

Przedstawiciele Gmin wyrazili swoje zdanie wobec planowanej inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dla Gmin leżących na północy - Budzyń, Chodzież, Margolin - przebieg tej linii wg wariantu VI  jest neutralny, ze względu na rolniczy charakter terenów, których inwestycja dotyczy. Natomiast w znacznie większym stopniu przebieg ingeruje w tereny zurbanizowane Gmin: Dopiewo, Kaźmierz, Oborniki, Rogoźno, Ryczywół, Szamotuły i Tarnowo Podgórne.

Reprezentujący Gminy Wójtowie i Burmistrzowie, zgodnie z twierdzeniem „w jedności siła” postanowili stworzyć nieformalne Forum Gmin, którego celem będzie ochrona mieszkańców przed negatywnymi skutkami przebiegiegu linii.  Rady cztery spośród Gmin, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą (Dopiewo, Kaźmierz, Szamotuły i Tarnowo Podgórne), uchwaliły już oficjalne stanowiska, w których wyrażony został sprzeciw wobec nowego przebiegu 400 kV, ingerującego w osiedla mieszkaniowe i krajobraz. Pozostałe samorządy są w trakcie oceny skutków inwestycji dla społeczności lokalnej i mają przygotować i uchwalić takie stanowiska do końca listopada 2015 r.

Forum Gmin jest wyrazem braku zgody ze strony samorządów na arbitralne ustalanie przebiegu linii wysokiego napięcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i wsparciem inicjatywy „Nie dla słupów wokół domów”, której spotkanie inaugurujące działalność odbyło się w Więckowicach 15.10.2015 r.
 

Gminy reprezentowali:

  • Kamila Szejner, Wójt Gminy Chodzież,
  • Renata Gembiak-Binkiewicz, Wójt Gminy Ryczywół,
  • Marcin Sokołowski, Wójt Gminy Budzyń,
  • Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo,
  • Ryszard Gąska, Zastępca Wójta Gminy Kaźmierz,
  • Janusz Piechocki, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin,
  • Piotr Woszczyk, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki,
  • Roman Szuberski, Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno,
  • Dariusz Wachowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły,
  • Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

UG,
fot. ze spotkania: Agnieszka Rzeźnik 

zobacz także:
informacja w Naszym Głosie Poznańskim: http://goo.gl/lss1fW

prezentacja UG Tarnowo Podgórne - organizatora spotkania:  http://goo.gl/gmJjBu