Dwie kobiety podające się za pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, nachodzą mieszkańców Palędzia wypytując o przychody, świadczenia socjalne i inne formy dochodów.


Pracownicy OPS nie odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach bez uprzedniej rozmowy telefonicznej, nie dokonują także żadnych rozliczeń finansowych w prywatnych mieszkaniach.


Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Dopiewo, aby nie wpuszczać do domu obcych osób.

Herb Gmina Dopiewo