W związku z opadającymi liśćmi i zbliżającą się zimą, Straż Gminna pragnie przypomnieć mieszkańcom nieruchomości, że w myśl Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodniku służącym do użytku publicznego należy:

 

  • uprzątnięcie śniegu - błota oraz lodu z chodnika służącego do użytku publicznego (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów),

 

  • składanie uprzątniętego błota, śniegu, lodu z chodnika służącego do użytku publicznego, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, przy czym błoto oraz inne zanieczyszczenia nie mogą być zgarniane na jezdnię (pryzmy śniegu i lodu nie mogą być umieszczane pod drzewami, chyba, że inne ich umieszczenie nie jest możliwe),

 

  • usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie itp., zanieczyszczeń (m. in. liści) z chodnika służącego do użytku publicznego, przy czym nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika służącego do użytku publicznego, na którym jest dopuszczony płatny postój lub płatne parkowanie pojazdów samochodowych.
Liście na chodnikach w gminie Dopiewo