W październiku mieszkańcy ul. Malinowej w Dąbrówce i Palędziu zorganizowali spotkanie. Przyczyną jego zwołania było bezpieczeństwo, którego poczucie spadło w związku ze wzmożeniem ruchu kołowego i pieszego w okolicy oraz w następstwie nieszczęśliwego wypadku, do którego niedawno doszło na tej ulicy.

Organizatorom ze Stowarzyszenia Przylesie przyświecała wola znalezienia rozwiązań, które mogłyby sytuację na ul. Malinowej poprawić, dlatego wystosowali do Urzędu Gminy Dopiewo zaproszenie. Urząd Gminy Dopiewo reprezentowali podczas tego zebrania:

  • Zastępca Wójta – Paweł Przepióra,
  • Komendant Straży Gminnej – Zbigniew Kowalczyk,
  • Referat Inwestycji i gospodarki Komunalnej – Mirosław Stempniak.

Wzburzenie mieszkańców było dość duże. Wspomniany wypadek wynikał z ludzkiej nieuwagi, a nie z nadmiernego ruchu samochodowego czy rozwinięcia przez pojazd niedozwolonej prędkości.

Ulica Malinowa w przeważającej części jest drogą gruntową łącząca się z drogą powiatową - ul. Poznańską. Usytuowane są przy niej obiekty użyteczności publicznej: Kościół,  rozbudowywana Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole, które powodują wzmożony ruch pieszych i zmotoryzowanych. Mieszkańcom pobliskiego osiedla ulica Malinowa służy jako droga dojazdowa.

Od października tego roku z ronda znajdującego się przy Szkole korzystają autobusy, realizujące usługi transportu publicznego dla mieszkańców - zgodnie z ich potrzebami, które wykazała przeprowadzona dla Urzędu Gminy Dopiewo ankieta komunikacyjna.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo uważnie wysłuchali uczestników. W porozumieniu z władzami Przedszkola zostały podjęte działania, mające poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy.

Przygotowany został m.in. plac parkingowy dla Przedszkola, do którego zostanie zbudowany tymczasowy chodnik. Zmiana ta ma pozwolić na bezpieczne wysadzanie przedszkolaków jak również służyć pieszym zamieszkującym rejon Przedszkola.

Urzędnicy przeprowadzili również rozmowy z wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, żeby załadunek i rozładunek pojazdów ciężarowych, dowożących towar na budowę, odbywał się poza ul. Malinową.

Z uwagi na nawierzchnię gruntową nie udało się uzgodnić z zarządcą drogi zmiany organizacji ruchu w postaci szykan i spowalniaczy, ale zastosowane rozwiązania doraźne poprawią bezpieczeństwo.

Warto wspomnieć, że Gmina Dopiewo realizuje projekt techniczny drogi wzdłuż torów, pomiędzy ul. Leśną a Malinową, której wybudowanie w przyszłości na pewno odciąży ruch w okolicy ul Malinowej.

Również w wyniku spotkania, zdecydowano się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Malinową i jeśli środki finansowe w kolejnych budżetach pozwolą, będziemy chcieli zbudować drogę z prawdziwego zdarzenia na ul. Malinowej, chociaż na odcinku do wysokości Przedszkola.

Samorząd Gminy Dopiewo realizuje każdego roku wiele zaplanowanych wcześniej zadań, nie tylko drogowych, dysponując ograniczonymi możliwościami budżetowymi.

Potrzeby inwestycyjne i inne dotyczą każdego z 11 sołectw Gminy Dopiewo i na tyle, na ile to możliwe, są sukcesywnie zaspokajane, zgodnie z decyzjami podejmowanymi wspólnie z Radą Gminy Dopiewo, w której zasiadają radni z różnych miejscowości.

Mieszkańcy ul. Malinowej w Dąbrówce i Palędziu powinni mieć na uwadze fakt, że będąca powodem tego spotkania ich ulica, nie jest jedyną drogą gruntową i w każdym z sołectw występują podobne jej ulice odprowadzające ruch z osiedli mieszkaniowych, których modernizacja byłaby wskazana, a których ze względu na ograniczenia budżetowe od razu zmienić nie można.

 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo