Mieszkańcy Gminy Dopiewo wzięli udział w nabożeństwie polowym w intencji Polaków pomordowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. Odbyło się ono w dniu Narodowego Święta Niepodległości, przy „Kwaterze Siedmiu Grobów”, w lasach palędzko – zakrzewskich. Poczty sztandarowe wystawiły: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie oraz XIV Sczep Harcerski z Gminy Dopiewo. W  modlitwie uczestniczyli  gminni radni: Anna Kwaśnik, Jan Bąk i Wojciech Dorna, sołtys Zakrzewa Marian Czekalski oraz radna powiatowa Zofia Dobrowolska. 

Nabożeństwo poprowadził ksiądz dr Wojciech Przeczewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie, a do koncelebry dołączył i słowo boże wygłosił ksiądz Szymon Kosmala, nowy wikariusz w Dąbrówce. Księża podkreślali wartość życia w niepodległym kraju i znaczenie patriotyzmu. Zwrócili uwagę, że  widniejące na sztandarach hasło „Bóg Honor Ojczyzna” jest zobowiązaniem. Apelowali o pielęgnowanie pamięci o poległych w lasach zakrzewsko-palędzkich i dążenie do poznania nazwisk tych ofiar. Z relacji świadków wynika, że pierwsze rozstrzelania miały tu miejsce 31 października, a następne 8 listopada 1939 r. Kolejne odbywały się systematycznie aż do 1940 r. - dwa, czasem trzy razy w tygodniu. Później do 1943 r. z mniejszą częstotliwością. Dziękując za wspólną modlitwę, ksiądz proboszcz zwrócił się do uczestniczącej w nabożeństwie młodzieży, żeby kontynuowała tradycję i dbała o historyczną prawdę.

Maria Mackiewicz-Talarczyk, mieszkanka Palędzia i Tomasz Woźniak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, powiedzieli kilka słów o projekcie Instytutu Pamięci Narodowej, którego celem będzie m.in. ustalenie listy poległych i o idei utworzenia Izby Pamięci związanej z tym miejscem.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową.


Tekst i fot. Anna Kwaśnik i Tomasz Woźniak