Nie zwlekaj. Podłącz się.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.11.2015 r. uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec na ulicach:

  • Cichej,
  • Wierzbowej (w części),
  • Mariańskiej (w części),
  • Brzozowej,
  • Osiedle (w części).

W sprawie odbioru przyłącza sieci kanalizacyjnej należy kontaktować się bezpośrednio z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 15:

Prace związane z podłączeniem należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kontrolę wykonanych prac oraz odbiór robót będzie przeprowadzał pracownik Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Stąd wykonane podłączenie musi pozostać w stanie odkrytym do czasu odbioru.

Umowa w przedmiocie odprowadzania ścieków będzie podpisywana z upoważnionym pracownikiem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Decyzja pozwolenia na użytkowanie - PDF icon Dopiewiec

Argumentów przemawiających za podłączeniem posesji do kanalizacji, jest co najmniej kilka:

Komfort i wygoda

Skanalizowanie posesji oznacza koniec kłopotów z przepełnionym szambem. Żegnamy się raz na zawsze z nieprzyjemnymi zapachami towarzyszącymi opróżnianiu szamba.

Więcej w portfelu

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę. Opróżnienie zbiornika (szamba) o pojemności 10 m³ kosztuje średnio 150 zł. Za pozbycie się tej samej ilości ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej zapłacimy 60 zł.

Więcej warta nieruchomość

Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard i w konsekwencji wartość. Zyskujemy w przypadku ewentualnej sprzedaży

Ekologia

Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chronisz wody gruntowe i lokalne rzeki. Nieszczelność szamba może powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych i ich skażenie.

 

Kanalizacja