Posadzeniem dębu  przy nowej siedzibie Gimnazjum w Dopiewie zakończyło się 4 listopada 2015 r. tegoroczne Święto Drzewa. Gminne maskotki Dop i Ewo odwiedziły  przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Między 28 a 30 października 2015 r. posadzonych zostało 18 drzew - głównie klonów i akacji kulistych. Powstało 18 „serdecznych” statuetek Eko-Przedszkoli, Eko-Szkół i Eko-Warsztatów, które ozdobiły dzieci, młodzież i podopieczni, razem z pedagogami. Pozostały one w placówkach, w których je stworzono. Rozdanych zostało 3500 tys. Eko-Serduszek z napisem: JESTEM EKO! dopiewo.pl.

Święto Drzewa po raz pierwszy zorganizowali Amerykanie - było to 140 lat temu. Dobrze przyjęło się na świecie. Gmina Dopiewo obchodziła je po raz piąty. 

Warto przy okazji wspomnieć, że Gmina Dopiewo od lat propaguje ekologię i kształtuje świadomość ekologiczną. Myślenie ekologiczne towarzyszy realizacji inwestycji takich, jak oczyszczalnie i kanalizacje. Z myślą o środowisku prowadzi się nasadzenia i pielęgnuje tereny zielone. Tylko w tym roku zasadzono 450 drzewek. Gmina rekultywuje stawy i prowadzi akcje edukacyjne. Obok Święta Drzewa, także akcje informacyjne związane z segregacją, przedsięwzięcia telewizyjne – np. we współpracy z TVP powstało kilka filmów z cyklu „Szkiełko i eko” – „Eko jest super”, dostępnych na youtube. 

Starania Gminy Dopiewo zostały nagrodzone w ostatnich latach tytułami: „Promotor Ekologii” i „Mecenas Ekologii” - w Konkursie „Przyjaźni Środowisku”, któremu od początku patronuje Prezydent RP.

więcej zdjęć - na naszym fb - kliknij tutaj
 
AM, fot. Archiwa Uczestników Akcji. Adam Mendrala