Przypominamy rolnikom o możliwości uzyskania dofinansowania na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w tym na małą retencję. Województwo Wielkopolskie proponuje wsparcie budowy zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2 ha w kwocie 60 tys. zł / ha i wsparcie renowacji kwotą 30 tys. zł / ha.

Mała retencja jest jednym ze sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu się zasobów wody. W Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce, zjawisko to przybrało tempo katastrofalne. 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pod numerami telefonów: 61 626 65 47 lub 61 626 65 50.

Zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego  na ten cel określa uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2324/2012.

PDF icon informacja-dofinansowanie-budowa-renowacja-zbiornikow-wodnych.pdf

bezpośrednie przejście do informacji na ten temat na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kliknij tutaj
 

UG, na podstawie informacji z UMWW

Mała retencja