Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz regulaminem.

Wnioski można składać od dnia 21 października 2015 do dnia 16 listopada 2015 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Wnioskować mogą zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych, szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, mających siedzibę na terenie Powiatu Poznańskiego.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

 

 

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.powiat.poznan.pl

Powiat Poznański