Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” odbyło się 14.10.2015 r. w Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnym w Konarzewie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Dopiewo – dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Wójta lub awans na wyższy stopień zawodowy. Dwojgu uczestnikom wręczono ministerialne Medale Komisji Edukacji Narodowej, a wszystkim nauczycielom róże. Życzenia złożył nauczycielom Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo i uczniowie, którzy w końcowej części gali rozdali uczestnikom listy okolicznościowe.  Na gali nie zabrakło przedstawicieli Rady Gminy Dopiewo i Urzędu Gminy Dopiewo.

Uczestników powitała Aleksandra Kuźniak – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Wójt w przemówieniu nawiązywał do osiągnięć i wyzwań gminnej oświaty, podkreślając rolę nauczycieli w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Program artystyczny wypełnili Uczniowie ze szkół podstawowych w Dąbrowie i Konarzewie, gimnazjaliści z Dopiewa i aktorzy Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Wyczuleni”. Były tańce, piosenki i spektakl, w którym pojawił się nawet król Adrian.

Nagrody Wójta otrzymali: Ludmiła Kucharska, Małgorzata Rogal - Dropińska, Katarzyna Kruger - Szczot, Tomasz Kąkolewski, Wioletta Dziomba, Elżbieta Zapłata - Szwedziak, Iwona Napierała, Urszula Perz, Wioleta Czerniak, Barbara Tomkowiak, Stanisław Mytko, Monika Waszak - Walińska, Alicja Studzińska - Szychowiak, Magdalena Walich - Oczujda.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej za „wyróżniającą się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” uhonorowani zostali przedstawiciele SP w Dąbrowie: dyrektor Elżbieta Zapłata – Szwedziak i nauczyciel - Tomasz Woźniak. Medal ten nadała Minister Edukacji  - Joanna Kluzik - Rostkowska.

Nauczycielami dyplomowanymi zostali: Agata Wylegała z Gimnazjum w Skórzewie, Anna Rębacz – Dziubińska z ZSP w Więckowicach, Beata Twardowska z ZSP Dopiewo, Magdalena Walich - Oczujda z Przedszkola w Konarzewie, Małgorzata Frąckowiak z Gimnazjum w Dopiewie, Agnieszka Bosacka z SP w Skórzewie, Agata Przewoźna z  SP Dąbrowa, Izabela Wróbel z SP Dąbrowa, Małgorzata Maik - Ślisińska z SP Konarzewo, Lidia Nawrocka z SP Konarzewo.

Ślubowanie, związane z uzyskaniem mianowania, złożyli Paulina Ciszewska z ZSP Więckowice, Jarosław Piersiala z Gimnazjum w Skórzewie, Olena Novgorodtseva z Gimnazjum w Dopiewie i Aleksandra Maryanowska - Naja z SP w Dopiewcu.

AM, fot. Beata Spychała i Adam Mendrala

galeria na fb - tutaj