Jak co roku, 14 października obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela.

W Gminie Dopiewo ma ono wymiar szczególny, ponieważ oświata stale i dynamicznie się u nas rozwija, zarówno na poziomie szkół podstawowych, przedszkoli jak i na szczeblu gimnazjalnym. Jest to spowodowane tym, że w Gminie Dopiewo przybywa mieszkańców, którzy posyłają swoje pociechy do gminnych placówek oświatowych.


Trzeba w tym miejscu podkreślić rosnącą rolę nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży. Kiedy rodzice mniej czasu mają dla rodziny i mniej czasu poświęcają własnym dzieciom, goniąc za karierą i pieniądzem, oświata i grono pedagogiczne są niezastąpieni. Biorą to zadanie w lwiej części na siebie. Dzieci w większej mierze, jak to ongiś bywało, kształtowane są dziś więc przez: szkołę, przedszkole, świetlicę szkolną, wychowawców, opiekunowów i nauczycieli. Reprezentantom edukacji należy się z tego powodu szacunek, ale warto o ich heroizmie pamiętać, nie tylko w dniu ich Święta.


Oświata to ok. 60% wydatków i spora obciążenie dla budżetu naszej Gminy. Największe realizowane obecnie inwestycje związane są z oświatą. W placówkach oświatowych, które prowadzi Gmina pracuje ponad 350 nauczycieli. Do wszystkich placówek funkcjonujących jako publiczne uczęszcza w Gminie Dopiewo blisko 3,8 tysiące dzieci i młodzieży. Przyrastająca liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i przedszkolaków z jednej strony cieszy, bo „odmładza” naszą społeczność, z drugiej strony nowe budynki z klasami szkolnymi i salami gimnastycznymi trzeba nie tylko wyposażyć, ale utrzymywać. Zwiększają się więc rozmiary kosztów związanych z eksploatacją, np. ogrzewaniem, oświetlaniem i energią elektryczną. Wraz ze wzrostem liczby najmłodszych naszych mieszkańców, rośnie też zapotrzebowanie na nauczycieli, których u nas przybywa.


Obecnie mamy w Gminie Dopiewo 5 szkół podstawowych, 2 zespoły szkolno – przedszkolne, 3 przedszkola publiczne, 2 gimnazja, 2 przedszkola publiczne, 4 przedszkola prowadzone przez osoby prywatne, ale działające na prawach przedszkoli publicznych, bo funkcjonujące dzięki gminnej, pełnowymiarowej dotacji. Dynamika przyrostu liczby mieszkańców, który dotyka poszczególnych sołectw w sposób nierównomierny, a także związana z tą dynamiką mapa potrzeb oświatowych i możliwości ich zaspokajania przez Gminę, powodują konieczność myślenia perspektywicznego, uwzględniającego pełne wykorzystanie bazy, którą dysponujemy i która w wyniku realizacji kolejnych inwestycji się zmienia. Wspomnę tu choćby o nowej siedzibie Gimnazjum w Dopiewie, które uwalnia część wcześniej współdzieloną z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Dopiewie, jak również o rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Dąbrówce.

 

Duży wzrost populacji Skórzewa i Dąbrówki, który ma miejsce i prognozowany jest na najbliższe lata, jak i lokalizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy, rodzi potrzebę myślenia o korekcie rejonizacji. Z tym wyzwaniem musimy się zmierzyć w bliskim czasie, żeby uniknąć sytuacji, w której w jednej placówce mielibyśmy zajęte 60 proc. klas w ramach jednej zmiany, a w innej, przy zachowaniu obecnego podziału na rejony, uczniowie na dwóch zmianach nie mieściliby się w budynku szkoły. Prognoza, którą prz ygotowaliśmy, dotycząca 2020 r., wykazuje dysproporcje w obłożeniu placówek ośw iatow ych przy zachowaniu obecnych obwodów i założeniu, że 100% uczniów w obwodzie uczęszczałoby do swojej szkoły obwodowej. W Gimnazjum w Skórzewie wyniosłoby ono aż 2,22 zmiany a w nowym Gimnazjum w Dopiewie jedynie 0,68 zmiany. W rozbudowanej Szkole Podstawowej w Dąbrówce obłożenie wyniosłoby 1,81 zmiany, a w Szkole Podstawowej w Dopiewie, dysponującej większą powierzchnią po jej zwolnieniu po przeprowadzce Gimnazjum w Dopiewie, wynieść by mogło 0,55 zmiany. Korekty obwodów mogą więc być nie tylko uzasadnione ale i konieczne.


Nasza gminna oświata cały czas ewoluuje. Stawia to przed Gminą Dopiewo, przed władzami samorządowymi, ale także przed dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i wychowawcami, wiele niełatwych do wykonania zadań. Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzę Państwu – pomyślności , zdrowia i wytrwałości w osiąganiu celów dydaktycznych. Niech Wasi uczniowie dają świadectwo dobrego wychowania, z przyjemnością chłoną wiedzę, którą im przekazujecie i odnoszących sukcesy, w życiu i nauce.

Życzę Wam spełnienia marzeń zawodowych i prywatnych. Wszystkiego najlepszego!


Wójt Gminy Dopiewo, Adrian Napierała.

Data wydarzenia: 
2015-10-14 Od 00:00 do 23:55
Dzień Nauczyciela