Obchody 25 rocznicy Zjednoczenia Niemiec  w podberlińskiej Gminie Dallgow – Döberitz były okazją do pierwszego spotkania Wójta Gminy Dopiewo  - Adriana Napierały z Burmistrzem  - Jurgenem Hembergerem, który zaprosił delegację z Gminy Dopiewo do złożenia wizyty w dniach 2-4 października 2015 r..

Uroczystości jubileuszowe miały charakter  ekumeniczny i odbywały się w miejscu, w którym przebiegała granica między Berlinem Wschodnim i Berlinem Zachodnim. Wzięła w nich udział 4-osobowa delegacja Gminy Dopiewo. Samorządowcy z Gminy Dopiewo mieli sposobność poznać funkcjonowanie samorządu w Niemczech i poznać okolice naszej Gminy Partnerskiej. Rozmowy sprzyjały  wymianie doświadczeń i podkreśleniu roli współpracy  między obu samorządami we wzajemnych kontaktach środowisk i grup z obu Gmin. Umowę partnerską z podberlińską  Dallgow – Döberitz Gmina Dopiewo podpisała w 1996 r.

Społeczność Dallgow – Döberitz liczy 10 tys. Samorząd niemiecki jest zorganizowany inaczej niż w Polsce. Kadencja Burmistrza trwa 8 lat, a Rady – 5 lat, ma on więc możliwość współpracy podczas jednej kadencji z Radą w dwóch składach. Budżet Dallgow – Döberitz sięga 18 mln euro. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że mieszkańcy  gmin niemieckich obowiązkowo partycypują w kosztach budowy ulic. W momencie podejmowania decyzji o lokalizacji domu w miejscu, do którego prowadzi droga nieutwardzona, mieszkaniec musi brać pod uwagę fakt, że w przyszłości będzie musiał ponieść koszty budowy tej drogi. Standardowo poziom takiego uczestnictwa w kosztach sięga 10 tys. euro, ale może się zdarzyć i tak, że wyniesie 50 tys. euro – wszystko zależy od długości tej drogi i liczby stojących przy niej domów.  Nierzadko kwota ta rozbijana bywa na raty i wpisywana na hipotekę, ale z obciążenia mieszkańca nie można zwolnić.

Zdjęcie: Uczestnicy spotkania na terenach przylegających do Cecilienhof w Poczdamie, gdzie odbywała się słynna powojenna konferencja.

AM, fot.  Arch. Adriana Napierały

Wizyta delegacji Gminy Dopiewo w Dallgow - Doberitz.