Przedszkole Publiczne w Skórzewie otrzymało nazwę „Iskierki”. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24.09.2015 r. Hol licznie wypełniły dzieci, ich rodzice i goście. Odśpiewany został po raz pierwszy publicznie hymn przedszkola i przedstawiono logo placówki.

- Te dzieci iskrzą stąd „Iskierki”. Sprawdziłam i w całej Polsce nie ma drugiego przedszkola, które nosiłoby taką nazwę - powiedziała Alicja Studzińska - Szychowiak w swoim wystąpieniu. Podkreśliła rolę personelu, dziękując wszystkim pracownikom przedszkola „za to, co robią, jak się starają i kim są”. Przypomniała historię placówki. Przedszkole „Iskierki” zostało otwarte w 2011 r. 150 dzieci uczęszcza do jego oddziałów przedszkolnych, a 25 do funkcjonującego w nim żłobka.

Wśród gości nie zabrakło przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Doroty Śliwińskiej, przedstawiciela Wójta Gminy Dopiewo - Skarbnik Małgorzaty Mazurek, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Piotra Dziembowskiego, radnych - Marioli Walich i Sławomira Kurpiewskiego, radnego i  sołtysa Skórzewa - Walentego Moskalika. Obecni byli także przedstawiciele innych placówek oświatowych Gminy Dopiewo, firm i instytucji, wspierających „Iskierki”. Nie zabrakło oficjalnych przemówień, życzeń, bukietów i dyplomów. Był też tort i confetti. W programie artystycznym występowały dzieci dla dorosłych i dorośli dla dzieci, prezentując kunszt najwyższej próby. 

Wójt przekazał osobiste życzenia w liście, złożonym na ręce Dyrektor - Alicji Studińskiej - Szychowiak, który odczytała reprezentująca go Skarbnik Gminy: „Życzę Pani Dyrektor i całej Kadrze Przedszkola Publicznego 'Iskierki' w Skórzewie, a także Rodzicom i Wychowankom, żeby miejsce, które współtworzą na co dzień, zawsze, w zgodzie z nadanym imieniem, kojarzyło się z twórczymi poszukiwaniami, inspiracjami, pomysłowością i znajdywaniem rozwiązań. Wierzę, że tu iskry przez Was wywołane, w głowach i sercach Przedszkolaków, będą wzniecały twórczy płomień przez całe ich późniejsze życie, dając na kolejnych etapach edukacji niegasnący zapał do poznawania świata, a w życiu dorosłym przywodząc na myśl  dobre i ciepłe wspomnienia”.  

AM, fot. Adam Mendrala