W związku z błędnymi informacjami zamieszczonymi w serwisie Onet.pl, w artykule z dnia 9.09.2015 r., pt. „Autobusy poznańskiego MPK będą jeździć z Junikowa do Dopiewa”, autorstwa Janusza Ludwiczaka, wynikającymi z błędnej interpretacji porozumień międzygminnych zawartych między gminą Dopiewo, gminą Komorniki a miastem Poznań, informujemy, iż trasa linii 727 obsługiwanej przez MPK przebiegać będzie jedynie na odcinku Junikowo - Dąbrówka Szkoła Podstawowa.

Ponadto nie planuje się uruchomienia linii 728, a obecna linia o numerze 719, po zmianie na numer 729 będzie jeździć po obecnej trasie, z wydłużeniem części kursów do Chomęcic.

W efekcie powyższego wzywamy autora tekstu do jego korekty, tak, by był on tożsamy ze stanem faktycznym.

PDF icon Przebieg trasy linii autobusowej 727 i 729

Autobus 719