W związku z opublikowaniem przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informacji na temat stanu zagrożenia suszą zawiadamiamy, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym z tytułu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześcidekadoowym okresie od 1 kwietna do dnia 30 września spadkiem klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonych dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - System Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym.

Monitoring suszy rolniczej znajduje się na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3021052/ Komunikaty te są podstawą do potwierdzenia ewentualnego zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw na terenie gminy.

Według Instytutu na terenie Gminy Dopiewo straty suszowe na dzień 02.09.2015 roku mogą dotyczyć następujących upraw:

  • kukurydzy na kiszonkę,
  • ziemniaka,
  • buraka cukrowego,
  • chmielu,
  • tytoniu,warzyw gruntowych,
  • drzew i krzewów owocowych
  • roslin strączkowych.

Ważna informacja – aby starać się o odszkodowanie straty muszą sięgać ponad 30 % wartości całej produkcji roślinnej i zwierzęcej w danym gospodarstwie.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dopiewie – Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 5, parter) w terminie do 15 września 2015 roku.

PDF icon Wniosek o szacowanie szkód 

Łukasz Maciński

Na zdjęciu: Jedno ze spotkań, jakie odbyły się w  Urzędzie Gminy Dopiewo  w sprawie suszy . Udział w nim wzięli  pracownicy UG: Ewa Brzezińska, Zbigniew Kobiela, Paulina Trybuś - Ludwiczak, Remigiusz Hemmerling oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dopiewie – Anna Kucharska i przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej  - Tomasz Sip.

Przydatna informacja (Pismo Wojewody Wielkopolskiego do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów) chcesz przeczytać - kliknij tutaj

Spotkanie w UGD w sprawie suszy